Македонската Асоцијација на инженери – консултанти (АЦЕМА) пред неколку месеци стана членка на FIDIC – Меѓународната федерација на инженери – консултанти, која што ги стандардизира моделите на договори во градежништвото на светско ниво. Околу тоа кои се придобивките од македонското членство во FIDIC и што тоа ќе значи за домашната градежна индустрија, разговаравме со г-дин Илија Марков, член на Управниот одбор на АЦЕМА и технички директор на градежната компанија “Бетон“ АД од Скопје.

Written by Kapital

Read all Story….