Асоцијацијата на инженери – консултанти на Македонија (АЦЕМА) ја одржа првата конференција како членка на Меѓународната федерација на професионалци од оваа фела (ФИДИК). ФИДИК е одговорна за подготовка на најупотребуваните стандардни форми на договори за интернационални градежни проекти во светот.

Written by KAPITAL

Read all Story….